Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Bí mật của may mắn – Bí mật thứ 11

1 min read

TTO – Cội nguồn của sự may mắn. Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình.

ALEX ROVIRA & FERNANDO TRÍAS DE BES

Nguồn: Good Luck – Bí mật của may mắn – Cty Trí Việt – First News và NXB Tổng hợp TP.HCM phối hợp ấn hành

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved