Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Poem: Nếu Anh Là

1 min read

Nếu anh là đá giữa hoang vu
Em như rong rêu bám nhẹ đu
Chia sớt phong ba và bão tố
Đêm về gối mộng ngủ vô tư

Nếu anh là giọt mưa đang rơi
Xin rớt xuống đây làm ướt môi
Chảy ngược vào lòng em ở đó
Tình yêu một thuở đã lên ngôi

Nếu anh là giọt sương mai
Em là hoa trong gió lay
Nếu anh là bút mực xanh lơ
Em xin làm giấy trắng anh họa thơ

Nếu anh là nhện giăng tơ sầu
Hãy phủ đời em lắm bể dâu
Ước muốn có anh cùng gỡ rối
Mai này thắm đượm hương trầu cau

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved