Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Thinkin’: Đừng Đợi!!!

1 min read

Đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

Đừng đợi
đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại.

Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ái.

Đừng đợi có một công việc thật vừa ý� rồi mới bắt đầu làm việc.

Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới nhận thấy những lời khuyên.

Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân.

Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mời nói lời xin lỗi.

Đừng đợi vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ!!!

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved