Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Shure Audio Institute: Audio Basics for IT Professionals – Certificate of Training

1 min read

Can an IT Professional become an Audio Professional? Absolutely! But you need to take some first steps. And here is an example from the TekFarmer.

Khi vừa đam mê công nghệ vừa đam mê audio thì người-nông-dân phải làm thao? Thì mần cả 2 lun chớ làm thao kkk. Rón-rén bắt đầu hành trình audio chuyên nghiệp nào :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved