Hôm nay bạn đã tự ôm mình chưa?

Hôm nay bạn đã tự ôm mình chưa?

Trước áp lực công việc và những khó khăn trong cuộc sống, trước những tổn thương mà ta có thể gặp do những mối quan hệ, có những lúc ta dường như đuối sức và bị lạc đường. Đôi khi lên Facebook bạn sẽ vẫn gặp những dòng status kiểu như “tôi là ai”, khổ [...]