Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Asus cập nhật Transformer TF101 với Face Unlock, System Bar Lock, nâng cấp Email

2 min read

[IMG]
Asus vừa ra mắt một bản cập nhật Over-The-Air cho các máy Eee Pad Transformer đời đầu tiên (mã hiệu TF101). Bản nâng cấp có số hiệu 9.2.1.24 này đã kích hoạt Face Unlock của Android 4.0, cho phép người dùng mở khóa bằng cách nhận diện khuôn mặt. System Bar Lock (khóa thanh chức năng ở cạnh dưới màn hình lại để tránh việc chạm nhầm) cùng nhiều tính năng khác liên quan đến Email như đặt thời gian đồng bộ, kích thước email tải về, chia email theo thread,…cũng đã được bổ sung cho Android Ice Cream Sandwich trên Transformer. 9.2.1.24 cũng sửa nhiều lỗi và tăng tính ổn định của hệ thống. Ngay bây giờ bạn có thể kết nối Internet cho máy để nâng cấp hoặc tải về làm thủ công ở trang web hỗ trợ của Asus.

  • Để dùng tính năng mở khóa máy bằng khuôn mặt, truy cập vào Settings > Security > Screen Lock > Face Unlock
  • Muốn kích hoạt System Bar Lock, bạn hãy vào Settings > ASUS Customised Settings > System Bar Lock

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved