Ngày Ấy… Bây Giờ…

Ngày Ấy… (Ban nhạc Cỏ Úa đang trình diễn ca khúc Hotel California nhân kỷ niệm 101 năm thành lập trường Quốc Học Huế) Cấp 3 – Ban nhạc Cỏ Úa – Chuyên Toán Quốc Học Huế (95-98) – Nghĩa Đói (bass) – Tính Đĩ (drums) – Hùng Gấu (vocals) – Nam Lèo (rhythm guitar) […]

Continue Reading
%d bloggers like this: