Tưởng niệm www.nghetructuyen.org

Vậy là đã gần 3 năm kể từ ngày http://www.nghetructuyen.org chính thức từ giã thế giới Internet. Là người cha tinh thần của nó, tôi thực sự đã rất buồn khi phải thực hiện điều đó. Tiền thân từ Magic Lyrics trên Yahoo Geocities vào những năm 1998-1999, tôi đã cố gắng nghiên cứu và [...]