Lời khuyên của Bill Gates

Bill Gates đưa ra những bài học vô cùng khôn ngoan cho thế hệ trẻ, những người không có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống và cách giúp họ đứng dậy sau mỗi thất bại trong cuộc sống thực. Ông “trùm” Microsoft Bill Gates. Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc […]

Continue Reading
%d bloggers like this: