Bài học về thất bại


Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại Nó có nghĩa là tôi chưa thành công. Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì Nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó. Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc Mà bảo rằng tôi có đủ [...]

Những nẻo đường tình yêu


Tình yêu có 101 những con đường đến khác nhau, “cây mỗi hoa mỗi trái, ngả đường đến với tình yêu có muôn vạn nẻo”. Nào hãy cùng khám phá! Tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên Gặp gỡ nhau buổi đầu tiên mà hai người nhìn nhau như đã là của nhau từ [...]