Chu kỳ đi xuống…


Cuộc đời của con người là một chuỗi chu kỳ. Nếu may mắn, đó sẽ là một hình sin đều đặn. Còn nếu không, đó sẽ là đỉnh Everest và vực Mariana. Nếu bạn đang ở vực Mariana, bạn sẽ làm gì?

Đối với một người đàn ông, chu kỳ đi xuống luôn tồi tệ. Nhưng đó là phần tất yếu của cuộc sống, và anh ta phải chấp nhận điều đó.

Phải cay đắng chấp nhận rằng, tất cả chúng ta đều là những kẻ cô độc, thực sự cô độc trong cái hình hài mà ta gọi là cuộc sống….

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.